Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen (Energieprestaties en Binnenklimaat) voldoen en dienen de EPB-procedure (startverklaring en EPB-aangifte) te volgen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau 'bijna-energieneutraal bouwen' (BEN).

DUBIMAX engineering rapporteert en verleent advies. We assisteren de architect en bouwheer bij de keuzes van isolaties, technische installaties, hernieuwbare energie, … We simuleren in de EPB-software en stellen een adviesrapport op. Tijdens de uitvoering van de werken blijven we stand-by om uw vragen te beantwoorden. Een werfbezoek behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Van zodra een woning (huis, appartement, serviceflat, studentenkamer, ...) te koop of te huur wordt aangeboden, moet de eigenaar het EPC kunnen voorleggen. Zo kunnen kandidaat-kopers of -huurders rekening houden met de energiescore bij hun beslissing. DUBIMAX engineering maakt voor u het certificaat op.

Op locatie doen we opmetingen en vaststellingen volgens het inspectieprotocol waarna u het EPC mag verwachten binnen de 5 werkdagen. Oplevering binnen 24 uur is ook mogelijk.

In openbare gebouwen waar veel volk over de vloer komt (zoals overheidsgebouwen, musea, ziekenhuizen, scholen, ...) moet het 'EPC Publieke Gebouwen' op een zichtbare plaats hangen. DUBIMAX engineering kan optreden als geregistreerd extern energiedeskundige voor publieke gebouwen.

Nieuwe gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m2 moeten de technische, milieutechnische en economische haalbaarheid van alternatieve energiesystemen onderzoeken. Zo schrijft de Europese richtlijn inzake energieprestaties voor. De studie informeert de bouwheer over mogelijke technieken zoals warmtekrachtkoppeling of warmtepompen, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen.

Binnen een maand na aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning moet deze haalbaarheidsstudie geregistreerd worden bij het Vlaams Energieagentschap. DUBIMAX engineering kan voor u deze haalbaarheidsstudie opstellen.

We inspecteren het gebouw, de technische installaties (ook verlichting) en bekijken desgewenst het waterverbruik. Door de combinatie van de luchtdichtheidsmeting (blowerdoor) en een controle met de infraroodcamera sporen we abnormaliteiten in de gebouwschil en luchtlekken gericht op.

De resultaten van het thermografisch onderzoek gieten we in een eindrapport dat warmteverliezen of andere bouwtechnische gebreken in kaart brengt en aanbevelingen voor herstellingen of energiebesparingen vermeldt.

Ook bij ondernemingen kunnen we een ‘Quick Energie Scan’ uitvoeren. Hierbij krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw onderneming en inzicht in de terugverdientijden op basis van kengetallen.

Energiezuinig bouwen of renoveren en luchtdichtheid gaan hand in hand. Luchtlekken staan immers gelijk aan warmteverlies. Om dergelijke lekken op te sporen, voert DUBIMAX engineering blowerdoortesten uit. Deze test kan in combinatie met een hand fogger en een thermische camera zodat we elk lek aan het licht brengen.

Na de luchtdichtheidsmeting stellen we een certificaat op dat kan dienen voor uw EPB-verslaggeving. In bepaalde gevallen kan dit zelfs leiden tot een vermindering van uw onroerende voorheffing.