DUBIMAX engineering is uw geschikte partner als milieucoördinator. Wij beschikking over de nodige erkenningen van niveau A en B. De naleving van de milieuwetgeving controleren, het afvalstoffenregister bijhouden en opvolgen, nakijken of de emissiemetingen verplicht gebeuren, het verzorgen van uw communicatie bij milieuzaken plus nog zoveel meer op vlak van controle en advies.

DUBIMAX engineering vertelt u wanneer u welke actie te ondernemen. Met DUBIMAX engineering kiest u voor meer dan 10 jaar ervaring en voor een milieucoördinator (Dirk Dubin) die nauwgezet jaarlijks 30 uur verplichte permanente vorming volgt.

De expertise van DUBIMAX engineering als milieuadviesbureau behelst diverse domeinen waarbij een speciale klemtoon op bodemonderzoek en sanering ligt.

Onderwerpen waarover wij u graag adviseren tijdens een verblijvend gesprek zijn vergunningen, afval, bodem, lucht, grondwater, oppervlaktewater, afvalwater, natuur en bos, geluid, gevaarlijke stoffen, geluid en licht en tot slot energie.

Voor projecten die een grote impact kunnen hebben op het milieu (> 1.000 m³) is het opstellen van een MER-screening verplicht. In de screening gaat het niet enkel over water, afval, groen en natuur maar evengoed over mobiliteit, erfgoed en landschap.

De screeningopmaak gebeurt voor de uitvoer van de plannen. Op deze manier is het mogelijk om schadelijke effecten in een vroeg stadium in te schatten en – vooral - op te vangen.

ISO 14001 en ISO 9001: voor een interne audit voor beide normen kan u terecht bij DUBIMAX engineering.

ISO 9001 focust op kwaliteitszorg in de productie. Met dit wereldwijd geaccepteerd label geeft een onderneming aan dat het voldoet aan de kwaliteitseisen en streeft naar een onophoudelijke verbetering daarvan. Op die manier beschikt u continu over tevreden klanten en een topproduct.

ISO 14001 richt zich dan weer op milieuzorg en is eveneens internationaal erkend. Het focust op een structurele manier op het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties. DUBIMAX engineering stelt de audits niet alleen op maar helpt ook bij de implementatie en/of integratie van dergelijke zorgsystemen in uw bedrijf.