In de ontwerpfase stelt de veiligheidscoördinator-ontwerp het veiligheids- en gezondheidsplan op en past het aan bij elke wijziging die wordt aangebracht aan het ontwerp. Hij maakt alle relevante informatie inzake veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen. Hij opent een postinterventiedossier (PID), houdt het bij en vult het aan.

Tijdens de uitvoeringsfase past de veiligheidscoördinator-verwezenlijking het veiligheids- en gezondheidsplan aan bij elke wijziging die wordt aangebracht tijdens de uitvoering. Hij maakt alle relevante informatie inzake veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen.

In sommige gevallen houdt hij een coördinatiedagboek bij of roept hij een coördinatiestructuur samen. Hij vult het postinterventiedossier aan met alle informatie die voor het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn.

Bij de voorlopige oplevering van de werken draagt de veiligheidscoördinator alle geactualiseerde coördinatiedocumenten over aan de opdrachtgever.